Gwarancja

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy City Dent wykonują swoje usługi z należytą starannością oraz na najwyższym poziomie. Udzielamy 2-letniej rękojmi na wykonane w gabinecie uzupełnienia protetyczne stałe: korony, licówki, mosty, implanty stomatologiczne oraz rocznej na wypełnienia (plomby). Udzielenie rękojmi rozpoczyna się z dniem wykonania usługi i utrzymuje swoją ważność gdy zostają spełnione następujące warunki:

– Pacjent zaakceptował plan leczenia przedstawiony przez lekarza, może on dotyczyć jednego zęba, kilku lub leczenia kompleksowego.

– Pacjent przestrzega terminów wizyt kontrolnych wyznaczonych przez lekarza w naszej placówce.

– Pacjent wykonuje zabiegi lecznicze oraz profilaktyczne (wizyty higienizacyjne) w City Dent zgodnie z zaleceniami lekarza.

UWAGA!

a) Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne (cennik dostępny w siedzibie firmy).

b) Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe w najszybszym możliwym terminie.

c) Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba.

Rękojmia nie dotyczy:

– uzupełnień tymczasowych

– leczenia wykonanego na wyraźne życzenie Pacjenta, mimo że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę.

– powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)

– uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu,

– złamań zębów własnych,

– pęknięć pionowych korzeni.

– innych nieszczęśliwych wypadków.

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

– pali tytoń lub wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie bisfosfonianami, cytostatykami, radioterapia itp.

– nie stosuje się do zaleceń higienicznych jamy ustnej i protez ruchomych,

– odbywa wizyty higienizacyjne poza naszym gabinetem,

– nie wykonuje zabiegów leczniczych oraz profilaktycznych zaleconych przez lekarza.

– nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u Pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące).

– użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza.

– samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego.

– uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień bądź uszkodził protezę poza jamą ustną poprzez użytkowanie prac protetycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

– cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami).

– nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie.

– ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez lub utratę tkanki kostnej przy implantach

– przerwał zaplanowane leczenie

– posiada biżuterię w obrębie jamy ustnej

UWAGA! Rękojmia nie obejmuje złamań zębów w trakcie lub po leczeniu kanałowym (endodontycznym), które nie zostały odbudowane protetycznie oraz prac, przy których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu gwarancji lub jej braku. Rękojmia nie może być udzielona w przypadku kiedy Pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.

Szanowni Pacjenci,

Placówka nie pokrywa Pacjentom kosztów dojazdów i kosztów hotelowych.

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego, pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza , w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak: ból zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie/złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura, złe samopoczucie, alergia na zastosowane leki. Wystąpienie powikłań może powodować dyskomfort i stres, konieczność przyjmowania leków, problemy natury estetycznej, problemy z mówieniem i jedzeniem, nieprzewidziane wcześniej dodatkowe leczenie.

Chociaż większość wymienionych powikłań szybko mija bez śladu, to jednak nie należy planować wizyty u lekarza dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak urlop czy rodzinna uroczystość.

Właścicel serwisu: IPS City Dent Andrzej Gorbaczewski
ul. Spółdzielców 46/6, 62-510 Konin, parter bloku obok marketu EuroCash
Realizacja: Rabanet.pl Pliki Coockies Polityka prywatności