Nasze prace – Sukces w leczeniu

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwu zaprezentować tylko niektóre z naszych licznych prac. Wraz z Państwem niezmiernie cieszymy się z sukcesu w leczeniu.

Przypadek 1.

Kompleksowe leczenie endodontyczne, protetyczne i estetyczne. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po wybieleniu zębów oraz zacementowaniu koron na podbudowie z tlenku cyrkonu; foto 3 – poprawa estetyki i funkcji.

Przypadek 2.

Poprawa estetyki, leczenie zachowawcze, wybielanie, wykonanie koron pełnoceramicznych. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po leczeniu.

Przypadek 3.

Korony pełnoceramiczne jedynki górne. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po leczeniu.

Przypadek 4.

Kompleksowe leczenie zachowawcze, korony pełnoceramiczne w szczęce górnej – metamorfoza uśmiechu. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po leczeniu

Przypadek 5.

Korony pełnoceramiczne w szczęce górnej, wymiana „starych” koron – metamorfoza uśmiechu. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – gotowe korony oraz model roboczy; foto 3 – stan po zacementowaniu koron; foto 4 – stan po leczeniu, nowy uśmiech pacjentki.

Przypadek 6.

Korony i licówki pełnoceramiczne – wymiana nieestetycznej korony metalowo-ceramicznej, poprawa estetyki uśmiechu. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po leczeniu.

Przypadek 7.

Korony, mosty ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu w szczęce górnej – znaczna poprawa estetyki oraz funkcji. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po zacementowaniu ceramiki na zębach; foto 3 – stan po leczeniu, znaczna poprawa estetyki i funkcji.

Przypadek 8.

Wymiana korony metalowo-ceramicznej na koronę ceramiczną z tlenku cyrkonu z powodu recesji dziąsła oraz pęknięcia korony z powodu zaburzeń okluzyjnych, bruksizmu. Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po leczeniu, nowa, estetyczna korona.

 

Przypadek 9.

Uzupełnienie brakującej jedynki górnej prawej mostem adhezyjnym na włóknie szklanym bezpośrednio po ekstrakcji nieodwracalnie chorego zęba. Foto 1 – stan po usunięciu zęba; foto 2 – stan po leczeniu, uzupełnienie braku zęba w około 1 godzinę.

Przypadek 10.

Leczenie bezzębia szczęki dolnej przy pomocy dwóch implantów i wykonaniu protezy typu overdenture. Foto 1 – śruby gojące implantów; foto 2 – gotowa proteza ustabilizowana na elementach retencyjnych implantów.

Przypadek 11.

Leczenie braku czwórki górnej lewej przy pomocy korony ceramicznej zacementowanej na implancie. Foto 1 – brak zęba, stan przed leczeniem; foto 2 – śruba gojąca na implancie; foto 3 – zacementowana korona porcelanowa na łączniku przykręconym do implantu.

Przypadek 12.

Leczenie bezzębia szczęki dolnej przy pomocy 4 implantów i protezy typu overdenture, zakotwiczonej na precyzyjnych elementach retencyjnych systemu Locator. Foto 1 – nadbudowy Locator na 4 implantach; foto 2 – wnętrze protezy z gumkami retencyjnymi ; foto 3 – gotowa proteza w jamie ustnej, zapewniająca komfort jedzenia, estetykę i poczucie bezpieczeństwa.

Przypadek 13.

Pacjent zgłosił się z bólem zęba, skierowany do City Dent. Wykonano: powtórne leczenie kanałowe, usunięcie złamanego narzędzia, oczyszczenie kanału i jego wypełnienie. Foto 1 – złamane narzędzie kanałowe, niekompletne wypełnienie kanału; foto 2 – stan po usunięciu złamanego narzędzia; foto 3 – usunięte narzędzie; foto 4 – stan po wypełnieniu kanału, zakończone leczenie endodontyczne, ząb przygotowany do rekonstrukcji i leczenia protetycznego.

Przypadek 14.

Leczenie resorpcji wewnętrznej („rozpuszczanie się” tkanek korzenia od wewnątrz). Foto 1 – stan przed leczeniem; foto 2 – stan po wypełnieniu kanału i jamy resorpcyjnej w korzeniu.

Przypadek 15.

Rozpoznanie – nieszczelne wypełnienie w kanałach. Wykonano powtórne leczenie kanałowe – tzw. leczenie reendo. Foto 1 – obraz z mikroskopu po otwarciu zęba; foto 2 – stan po oczyszczeniu kanałów, foto 3 – obraz mikroskopowy wypełnienia w kanałach; foto 3 – zdjęcie rentgenowskie po zakończonym leczeniu endodontycznym.

Przypadek 16.

Leczenie, usunięcie złamanego narzędzia kanałowego, pacjent skierowany do City Dent przez innego lekarza stomatologa. Foto 1 – zdjęcie rentgenowskie, stan przed leczeniem, widoczny mały fragment złamanego narzędzia w części szczytowej korzenia czwórki górnej lewej; foto 2 – stan po usunięciu narzędzia, efekt dobrej współpracy i porozumienia pomiędzy lekarzami, foto 3 – usunięty fragment złamanego narzędzia.

Przypadek 17.

Pacjent zgłosił się do kliniki City Dent celem leczenia implantologicznego braku zębów: szóstki i siódemki w szczęce dolnej. Foto 1 – stan po wprowadzeniu implantów, ich połączeniu się z kością oraz założeniu śrub gojących; foto 2 – stan po zacementowaniu koron porcelanowych, odzyskanie utraconej funkcji żucia i estetyki.

Przypadek 18.

Leczenie implantologiczne braku szóstki i piątki w szczęce dolnej. Foto 1 – stan po założeniu śruby gojącej na wcześniej wprowadzony implant o optymalnej szerokości i długości by uzupełnić braki; foto 2 – stan po leczeniu, zacementowaniu zblokowanych koron w pozycji zęba szóstego i piątego.

Właścicel serwisu: IPS City Dent Andrzej Gorbaczewski
ul. Spółdzielców 46/6, 62-510 Konin, parter bloku obok marketu EuroCash
Realizacja: Rabanet.pl Pliki Coockies Polityka prywatności